Bambusspitzen Red Dragon 400g - Măng hiệu rồng đỏ

Bambusspitzen Red Dragon 400g - Măng hiệu rồng đỏ

€2.80

(inkl. 7% MwSt. zzgl. Versand)

Chưa có thuế : Packung - €2.60 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-

Produktname: Bambusspitzen 400g Red Dragon 

Produkttypen: Konversen

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Vietnam

Phí chuyển hàng chỉ 6 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc

Produktname: Bambusspitzen 400g Red Dragon 

Produkttypen: Konversen

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Vietnam

zuletzt angesehen

Akzeptieren