Reispapier Premium Heuschen 22cm 500g - Bánh tráng thượng hạng

Reispapier Premium Heuschen 22cm 500g - Bánh tráng thượng hạng

€2.99


Chưa có thuế : Stück - €2.42 EUR

Chưa có thuế : Karton (40 Stücke) - €85.05 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-
Size :

Produktname: Reispapier Premium Heuschen 22cm 500g 

Produkttypen: Lebensmitteln

Kategorien: asiatische Lebensmitteln

Herkunft: Vietnam

Phí chuyển hàng chỉ 6 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc

Produktname: Reispapier Premium Heuschen 22cm 500g 

Produkttypen: Lebensmitteln

Kategorien: asiatische Lebensmitteln

Herkunft: Vietnam

zuletzt angesehen

Akzeptieren