Bitterer Kürbis Gohyah tea-Tee Hung Phat 50g - Trà khổ qua Hưng Phát 50g

Bitterer Kürbis Gohyah tea-Tee Hung Phat 50g - Trà khổ qua Hưng Phát 50g

€3.50


Chưa có thuế : Default Title - €2.84 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-
Produktname: Bitterer Kürbis Gohyah tea Tee Hung Phat 50g
Produkttypen: Lebensmittel
Kategorie: Asiatische Küche
Herkunft: Vietnam
Phí chuyển hàng chỉ 5,90 Euro cho mỗi một đơn hàng lên tới 31 Kilogamm !
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc
Produktname: Bitterer Kürbis Gohyah tea Tee Hung Phat 50g
Produkttypen: Lebensmittel
Kategorie: Asiatische Küche
Herkunft: Vietnam

zuletzt angesehen

Akzeptieren