Lotus Tee Hoang Long 100g

Lotus Tee Hoang Long 100g

€2.20


Chưa có thuế : Packung - €1.78 EUR

Chưa có thuế : Karton - €16.93 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-
Size :
Produktname: Lotus Tee Hoang Long 100g
Produkttypen: Lebensmittel
Kategorie: Asiatische Küche
Herkunft: Vietnam
Phí chuyển hàng chỉ 6 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc
Produktname: Lotus Tee Hoang Long 100g
Produkttypen: Lebensmittel
Kategorie: Asiatische Küche
Herkunft: Vietnam

zuletzt angesehen

Akzeptieren