Hung Phat Ingwer Tee 50g - Trà gừng Hưng Phát 50g

Hung Phat Ingwer Tee 50g - Trà gừng Hưng Phát 50g

€3.50


Chưa có thuế : Default Title - €2.84 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-

Produktname: Hung Phat Ingwer Tee 50g

Produkttyp: Getränke

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Vietnam

Phí chuyển hàng chỉ 6 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc

Produktname: Hung Phat Ingwer Tee 50g

Produkttyp: Getränke

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Vietnam

zuletzt angesehen

Akzeptieren