Vannamei Garnelen geschält 71/90 Ja. Asian Food 800g- Tôm thẻ không vỏ ko đầu 71/90 Asian Food 800g

Vannamei Garnelen geschält 71/90 Ja. Asian Food 800g- Tôm thẻ không vỏ ko đầu 71/90 Asian Food 800g

€11.00

Grundpreis:

Default Title: / pro


Chưa có thuế : Default Title - €8.91 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-
Phí chuyển hàng chỉ 5,90 Euro cho mỗi một đơn hàng lên tới 31 Kilogamm !
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc
  • Kategorien
  • Art: Unbekannter Typ