Destillierte Essig Golden Mountain Thailand 1L

Hoang Duc

4. Gewuerze - Gia vị

HD8851954102669

Tên sản phẩm: Giấm cất Golden Mountain Thái Lan 1L Các loại sản phẩm: Món ăn Thể loại: Thực phẩm châu Á Gốc: nước Thái Lan Thành phần: Giấm cất được làm từ axit axetic. Thành phần: nước, axit axetic. Axit: 5. Sản xuất tại Thái Lan. Thuộc tính: Không...
Size :
-
+
€3.50

Grundpreis:

Flasche: €0.35 / pro 100 ml
Karton (12 Flaschen): €0.20 / pro 100 ml

Tên sản phẩm: Giấm cất Golden Mountain Thái Lan 1L

Các loại sản phẩm: Món ăn

Thể loại: Thực phẩm châu Á

Gốc: nước Thái Lan

Thành phần: Giấm cất được làm từ axit axetic. Thành phần: nước, axit axetic. Axit: 5. Sản xuất tại Thái Lan. Thuộc tính: Không cần cung cấp các giá trị dinh dưỡng..

người nhập khẩu: LIL GmbH Quốc tế ca Lebensmittel, Herzbergstrasse 128-139, 10365 Berlin

Sản phẩm đã xem gần đây